Rakelings
Yolanda Entius fragment | in de pers | Selexyz debuutprijs
 

De pers over Rakelings

Het Parool
Trouw
de Volkskrant
De Standaard
De Groene Amsterdammer
Metro
Spits
Eindhovens Dagblad
Turbantia
Margriet
VPRO-gids

 

parool

De schrijfster, Entius, heeft je dan allang weten te overtuigen dat het zó moet, en niet anders. Haar boek gaat immers over toeval, over toevallige gebeurtenissen. En over het kleine beetje invloed dat individuen kunnen uitoefenen om het lot, waaraan, als in goed Grieks drama, toch niet valt te ontkomen, een fractie dragelijker te maken.
En met al die treffend getekende personages is het bovendien aangenaam toeven in de wereld van Entius. Of het nu gaat om de krankzinnige Maria, of om de eenzame broers Theo en Ron, om het oude meisje Lisa, of om Mark, de player,het zijn stuk voor stuk waarachtige types die nu eens niet op zoek zijn naar zichzelf. Dat ze de ander vinden, is slechts toeval, maar dan wel toeval van een mooiere soort.
Entius heeft haar verhaal en personages alle ruimte gegeven en een boek geschreven waarin de stap tussen onszelf en de ander kleiner is dan we denken, en waarin alles samenhangt met alles, maar nu eens op een verrassend willekeurige manier. Dat vermag literatuur, wat een grote opluchting is na al die als romans vermomde dagboeken.

Daniëlle Serdijn in Het Parool van 16 mei 2005

lees meer

 

De auteur schept er zichtbaar genoegen in de twee toevallige krantenberichten met elkaar de verwerken. Dat doet ze langs een keten van personages die, geen geringe prestatie, stuk voor stuk fraai uit de verf komen. Allemaal zijn ze prooi van het noodlot, beschreven als een 'groot slijmerig monster' dat je keel dichtknijpt. Maar anders dan in naturalistische romans gloort er hoop: soms zijn mensen in staat boven zichzelf uit te stijgen en hun lot een klein duwtje te geven. Bij tijd en wijle is Entius' stijl wat slordig en clichématig ('Zo goed en zo kwaad als het ging, probeerde ik mijn leven weer op de rails te zetten.'). Neemt niet weg dat het schrijfplezier van de roman afstraalt. Een debutant die nieuwsgierig maakt naar wat ze verder in huis heeft.

Elma Drayer in de Trouw van 25 juni 2005

lees meer

 

logoVolkskrant

Toeval regeert in Rakelings. Alle personages houden zich met moeite staande in een bestaan waarover ze nauwelijks zeggenschap hebben. Wanneer ze elkaar ontmoeten ontwikkelen zich om onnavolgbare redenen antipathieën en kettingsreacties van gebeurtenissen. Maria K. is als een verdwaasde die goed en kwaad uitdeelt zonder onderscheid en zonder enig zicht te hebben op de gevolgen. (...) De meest dramatische gebeurtenissen worden verteld alsof er niets aan de hand is. Binnen de kortste keren ben je ervan overtuigd dat op ieder moment alles mogelijk is, en met het omslaan van de bladzijden ben je de personages dikwijls alweer vergeten. Desondanks pakt het oordeel positief uit: Rakelings is een amusant en overtuigend debuut.

Clara Strijbosch in de Volkskrant van 27 juni 2005

lees meer

 

logoDeStandaard

Entius filosofeert in Rakelings over het toeveal en het noodlot, maar veel interessanter is het wereldbeeld dat in dit boek zit. (...) Mensen voelen zich wel eens geïsoleerd in de maatschappij, maar als puntje bij paaltje komt 'raken' wij veel meer andere mensen dan wij denken. Die aanrakingen kunnen onaangenaam zijn, of verstrekkender dan wij hoopten. Maar soms zorgt die nabijheid voor onverwacht mooie momenten. Zo wordt Rakelings ondanks de portie tragiek, toch een feelgoodboek. Entius heeft een prettige stijl. Een aangename verrassing.

Marc Cloostermans in De Standaard van 2 december 2005

lees meer

 

logoDeGoene

Mozaïekromans kunnen soms het idee geven dat de schrijver zich niet wil binden aan één personage, één stijl, één verhaal. De mozaïek als open relatie, waar de schrijver wat kan aanklooien met wie hij wil. Voor Rakelings geldt het tegenovergestelde; alle personages zijn zielsgenoten, ze verkeren in een zelfde staat van zelfgekozen eenzaamheid, alleen zitten ze allemaal in een andere fase.
Entius schrijft kalm, gecontroleerd. Ze houdt altijd een zekere afstand tot haar personages. Deze toon past precies bij haar personages, die op hun beurt afstand houden tot elkaar.
(...)
Naast deze haarfijne combinatie van stijl en inhoud heeft Rakelings nog iets dat je niet frequent tegenkomt in Nederlandse literatuur: een happy end. Er is liefde, er is loutering, er is hoop dat het noodlot onverschillig is, ons vergeet en met rust laat als we uit het zicht zijn verdwenen.

Joost de Vries in De Groene Amsterdammer van 8 juni 2007

lees meer

 

logoMetro

Dat Entius talent heeft, is met haar debuut wel duidelijk. Ze laat de verhaallijnen namelijk zo samenkomen dat je na het lezen van de laatste pagina nog eens terugdenkt hoe het nu allemaal in elkaar steekt.
(...)
Drie kritische fases in een mensenleven die ervoor kunnen zorgen dat die personen rare dingen gaan doen. In Rakelings worden die gebeurtenissen goed leesbaar uiteengezet. En daar komt nog bij dat deze levens rakelings met elkaar te maken krijgen of juist onlosmakelijk met elkaar verbonden worden. Ondanks de verwarring aan het begin toch een sterke aanrader.

Anna van der Gaag in de Metro van 25 mei 2005

lees meer

 

logoSpits

Rakelings zou waarschijnlijk een interessante film hebben opgeleverd, maar het verlies van de filmkijker betekent de winst van de literatuurliefhebber. Opvallend is de vorm waarvoor de in een mooie, sobere stijl schrijvende Entius heeft gekozen: niet alleen krijgen de belangrijkste personages elk een introducerend hoofdstuk, daarnaast vertelt ze een deel van haar verhaal in briefvorm. Dat Rakelings toch als één gehaal voelt, mag een niet geringe verdienste heten. Bovendien overtuigt de roman door Entius' gevoel voor drama en haar emotionle oprechtheid, die gelukkig nergens doorslaat naar sentimentaliteit.

Oene Kummer in de Spits van 1 juli 2005

lees meer

 

Entius laat de meeste van haar personages een enorme smak maken, maar uiteindelijk gunt ze elk van hen toch ook weer een zachte landing. De charme van Rakelings schuilt wat mij betreft niet in de indentificatiemogelijkheden die melodrama's bieden, maar in de vertelvorm van deze roman. Entius (...) heeft gekozen voor de structuur van een reidans. Ze laat de handeling beginnen met een willekeurig levensverhaal en springt vervolgens over van het ene naar het andere, tot de kring aan het einde rond is. De cirkel suggereert lotsverbondenheid.

Jaap Goedegebuure in het Eindhovens Dagblad van 25 juni 2005

lees meer

 

logoTubantia

Het boek is ingenieus in al z'n eenvoud. Wervelend, heet het op de achterflap, wat er in de praktijk op neerkomt dat je als lezer zeer snel en vaak moet schakelen. Het perspectief wisselt bij de vleet, waarbij Entius ook nog door de tijd hink-stap-springt. Beeldend geschreven, ja, dat is het ook, op het vermoeiende af soms. Toch komen al die gemankeerde levens uiteindelijk samen. Zo graag wil je weten wat al die sneue en zonderlinge types met elkaar te maken hebben, dat het soms nadrukkelijke staccato van korte zinnen na verloop van tijd niet meer stoort. Voor schoonheid moet je moeite doen, zoals Maria Koenen in een van haar filosofische momenten opmerkt. En schoonheid behoeft, zo blijkt ook hier, niet altijd een spectaculair einde.
Wat het boek duidelijk maakt is hoe makkelijk een mens kan afglijden. Maar vooral: dat iedereen iemand nodig heeft.

Ingrid Bosman in Tubantia van 21 mei 2005

lees meer

 

logoMargriet

Een vriendin gaf me een boek van een buurvrouw van haar, die ik wel ken, maar van wie ik niet wist dat ze schreef. Rakelings is het romandebuut van iemand die ik had leren kennen als Yol. Yol kan fenomenaal koken en feestjes in elkaar zetten. Alleen daarom al had ik grote bewondering voor haar.
(...)
Een boek van iemand die ik aardig vind, kan ik meestal niet onbekommer lezen. Ik ben er te kritisch op. Ik identificeer me te veel met de schrijver; elke stilistische onvolkomenheid zit als een balk in mijn eigen oog. Toch heb ik in de hoofdpersonen van Rakelings geloofd en blindelings met ze meegeleefd. Die kan Yol - nee, sorry, Entius - dus in haar zak steken.

Lydia Rood in de Margriet

lees meer

 

logoVpro

Entius ontving 10.000 euro en, belangrijker nog, haar roman werd op het nippertje behoed voor de vergetelheid. Terecht, want dit verhaal zit goed in elkaar.

VPRO GIDS van 26 mei 2007

lees meer

 
De pers over Rakelings
‘Het schrijfplezier straalt van de roman af.’ Trouw
Trouw over Rakelings
‘Een amusant en overtuigend debuut.’ de Volkskrant
de Volkskrant over Rakelings

Het Parool
  Toeval van een mooiere soort Yolanda Entius: Rakelings
Querido €17,95
door Daniëlle Serdijn

Toeval of niet, maar in de afgelopen drie maanden debuteerden drie auteurs die aanvankelijk hun podium hadden in de wereld van het theater: Yolanda Entius, Chiara Thissen, Sanneke van Hassel. Een paar jaar eerder maakte actrice Loes Wouterson haar entree, ook de onhandig bloesemende Ramsey Nasr verkoos tijdelijk de literatuur. De meest succesvolle is Arthur Japin: grijzig als acteur in soaps en in filmpjes, maar gelauwerd en geprezen als auteur van romans. Soms bestaatsucces uit slechts één letter verschil. Opvallend is dat de stap andersom, van schrijver naar speler, zelden wordt gemaakt. Maar waar dat aan ligt?

Overeenkomst, zij het een heel oppervlakkige en misschien ook wel voor de hand liggende, in het werk van voorheen de toneelschrijfsters, is hun gevoel voor drama. Een gewone ontwikkelingsroman, van het type vrouwelijk personage maakt reis, ontmoet mensen, raakt in de knoei, maar keert desondanks gelouterd terug, zit er niet tussen. Eerder zoeken deze schrijfsters het in het drama van alledag, in de onthutsende ervaring dat het noodlot vlak achter je staat, op je schouder tikt als een bazige buurvrouw. Het almaar naar binnen turen, het onder een vergrootglas leggen van het (eigen) gevoel, gecombineerd met een veelvuldig gebruik van het woord 'ik', is in dit werk, in tegenstelling tot het viertal (debuut)romans dat hier een paar weken terug besproken werd, godzijdank, afwezig.

De gezonde trekken vertonen zich het sterkst in het romandebuut Rakelings van Yolanda Entius (1961). Entius maakt in 1995 haar debuut als filmactrice, speelde bij theatergroep mugmetdegoudentand en schreef scenario's. In haar roman hoeft gelukkig niemand op reis om zichzelf te ontdekken, hoewel haar personages best buiten de deur komen. Voortdurend inzoomen op wat er gevoeld wordt, blijft ook achterwege, hoewel het boek een heksenketel aan emoties bevat. Dat dit debuut daarnaast een spannende bouw heeft, die in de verte doet denken aan de film over een jurk van Alex van Warmerdam, maar dan grilliger, zou je met al die weelde bijna over het hoofd zien.

In de proloog van Rakelings maakt de schrijfster duidelijk wat ze van plan is."Op vrijdagavond glijdt in de Italiaanse Alpen een bus van Suntour met piepende remmen het dal van Casteldelfino in. Het is noodweer." Het is een bus met voetballertjes, van eenjaar of acht, negen. De bus verongelukt, een jongetje komt daarbij om het leven. Ongeveer op het zelfde moment, in het randstedelijke D. slaat ene Maria K. Theo Z. de schedel in. Het zijn twee gebeurtenissen die op het eerste oog niets met elkaar te maken hebben, behalve dan dat ze zich voltrokken rond hetzelfde tijdstip en beschreven staan in het avondblad van D.

Dat Entius deze twee zaken naar elkaar toe gaat leiden, staat vast. Maar hoe? De weg die zij gekozen heeft, loopt langs diverse personages die ieder hun eigen verhaal hebben. Zo leren we eerst de gebroeders Theo en Ron Zadelman kennen, de twee nooit echt volwassen geworden zonen van een fietsenmaker, die, nu hun vader is overleden, de eigen boontjes moeten zien te doppen, wat maar ternauwernood lukt.

Ook maken we kennis met Lisa, een teleurgestelde studente die haar eigen hotel/café begint. Op zekere dag doet Mark haar nering aan. Mark blijkt de geadopteerde zoon van een boerenechtpaar dat jaren terug naar Canada vertrok. Terug voor zaken in Nederland, besluit hij zijn halfzusje te ontmoeten. Dit meisje, Maria K, is er echter van overtuigd dat haar broer op jeugdige leeftijd is overleden.

In gedachten schrijft ze brieven aan hem, die ze steevast aanheft met Lieve Johan. Deze denkbeeldige Johan is Maria's troost en toeverlaat. Die troost heeft Maria hard nodig want in zeer korte tijd raakt ze haar baan, haar vrienden, haar inboedel en haar verkering kwijt. Als broer Mark, louter en alleen door zijn bestaan, haar ook nog eens de fictieve Johan laat verliezen, slaan bij Maria de stoppen door en komen we in de buurt van een ontknoping, die ons, via het dagblad van D. voert naar Douwe, de vader van het dode jongetje.

Dan volgt alsnog een reeks gebeurtenissen, om het verhaal naar een einde te brengen. Maar de schrijfster, Entius, heeft je dan allang weten te overtuigen dat het zó moet, en niet anders. Haar boek gaat immers over toeval, over toevallige gebeurtenissen. En over het kleine beetje invloed dat individuen kunnen uitoefenen om het lot, waaraan, als in goed Grieks drama, toch niet valt te ontkomen, een fractie dragelijker te maken.

En met al die treffend getekende personages is het bovendien aangenaam toeven in de wereld van Entius. Of het nu gaat om de krankzinnige Maria, of om de eenzame broers Theo en Ron, om het oude meisje Lisa, of om Mark, de player,het zijn stuk voor stuk waarachtige types die nu eens niet op zoek zijn naar zichzelf. Dat ze de ander vinden, is slechts toeval, maar dan wel toeval van een mooiere soort.

Entius heeft haar verhaal en personages alle ruimte gegeven en een boek geschreven waarin de stap tussen onszelf en de ander kleiner is dan we denken, en waarin alles samenhangt met alles, maar nu eens op een verrassend willekeurige manier. Dat vermag literatuur, wat een grote opluchting is na al die als romans vermomde dagboeken.

© Daniëlle Serdijn, publicatie uit Het Parool van 16 mei 2005
Het Parool over Rakelings
‘Geef mij dan maar dat domme toeval’ Financieel Dagblad, FD Persoonlijk 30 juli 2005
‘Een haarfijne combinatie van stijl en inhoud.’ De groene Amsterdammer
De Groene Amsterdammer over Rakelings

 

‘Rakelings zou waarschijnlijk een interessante film hebben opgeleverd, maar het verlies van de filmkijker betekent de winst van de literatuurliefhebber.’ Sp!ts
Spits over Rakelings
‘Entius ontving 10.000 euro, en belangrijker nog, haar roman werd op het nippertje behoed voor de vergetelheid. Terecht want dit verhaal zit goed in elkaar.’ VPRO-gids
VPRO-gids over Rakelings
‘Dagelijkse realiteit versus magie’ Eindhovens dagblad 25 juni 2005
Eindhovens dagblad over Rakelings
Lydia Rood in de Margriet
Lydia Rood over Rakelings
Nieuwsbrief Letteren november 2005
Gewaagde en sterke debuutroman, Metro, 25 mei 2005 door Anna van der Graag
Metro over Rakelings
Iedereen heeft iemand nodig, Ingrid Bosman in Turbantia, 21 mei 2005
Turbantia over Rakelings