Het kabinet van de familie Staal
Yolanda Entius fragment | in de pers |
 

De media over Het kabinet van de familie Staal

kranten en tijdschriften:
De Standaard der Letteren Maria Vlaar
De Morgen Fleur Speet
de Volkskrant
Greta Riemersma
NRC
Janet Luis
De Groene Amsterdammer Hassan Bahara
De Telegraaf Lies Schut
GPD (o.a. Haarlems Dagblad, Gooi- en Eemlander, Leids Dagblad) Sonja de Jong
Elsevier
Irene Start
Het Financieele Dagblad Jaap Goedegebuure
Trouw Rob Schouten
De Limburger Koen Eykhout
Belang van Limburg Diane Broeckhoven
Leeuwarder Courant André Keikes
Margriet Heleen Spanjaard

radio:
Radio 1 Nacht van het Goede Leven. Adeline van Lier bespreekt Het Kabinet van de familie Staal
Opium Avro. Interview met Hans Smit
VPRO De Avonden. Interview met Annemieke Smit
Amsterdam FM Het eiland. Donderdag 19 mei 2011 interview met Bert van Galen

Internet:
Recensieweb Lies Journée
Literair Nederland Ingrid van der Graaf
Misdaadromans.nl
Mijn leestip.nl
Jelmer Soes
Boekandel Coelers Rotterdam De keuze van Joyce
Postscriptum Boekandel Ruud Aret
Oude IJsselstreek Vizier Babs Vroegindewey
Scholieren.com Boekverslag
Writerskitchen Kathy Mathys 

parool

'Yolanda Entius schept in haar nieuwste roman een gruwelijk, maar al te realistisch universum. Al eerder schreef zij over menselijke verhoudingen (...) maar deze keer overtreft zij zichzelf. Met een groot gevoel voor detail laat zij zien dat een ziekmakende atmosfeer in een gezin beslist niet alleen wordt veroorzaakt door gooi- en smijtwerk. Gezinnen worden ook ontwricht door dagelijkse, kleine pestertijtjes die worden doodgezwegen en daardoor gaan behoren tot de normale abnormale omgang met elkaar. (...)
Met Het kabinet van de familie Staal heeft Entius een geschiedenis van benepen gedragingen geschreven, zó briljant dat de lezer af en toe naar lucht moet happen. '

Greta Riemersma in de Volkskrant van 23 april 20011

lees meer

 

logo NRC

'Van meet af aan is duidelijk dat Entius boven de stof staat. Dit is geen bekentenisliteratuur of therapieproza. (...) De vreeswekkende vader en de muizige moeder vormen de ongezellige spil van een jarenzeventiggezin dat deskundigen tegenwoordig onveilig zouden noemen.Welbeschouwd gebeurt er weinig. Er vallen harde woorden, maar geen klappen. Er is geen sprake van een kwade dronk. Of van incest. De kinderen zijn alleen doodsbang voor de dingen die die vader zou kúnnen doen. Steeds zit er een uitbarsting aan te komen. (...) Ik moet bekennen dat ik na verloop van tijd wel eens begon te verlangen naar zo'n uitbarsting; naar een heuse scheldpartij, een worsteling, moor en doodslag desnoods. Maar Entius volhart in haar afwachtende, onaffe manier van vertellen. (...)
Maar het draait hier allemaal om Mees (...) de 'ik' die het verhaal vertelt. (...) Zij is het grote voorbeeld in dit boek, omdat zij niet alleen een draai weet te geven aan haar eigen leven maar ook aan de sneue familiegeschiedenis. (...) Dat levert, aan het eind van de roman, een ontroerende ontmoeting op met een goedmoedige meneer van middelbare leeftijd, in een gedroomd spoorweglandschap.'

Janet Luis in het NRC van 28 april 2011

Lees meer

 

Noordhollands Dagblad
parool

'Al in haar drie eerdere romans bewees Entius dat zij in staat is om zonder grote woorden, zonder de dingen expliciet te noemen, een sfeer van dreiging en onmacht op te roepen. Die kunst heeft zij in Het kabinet van de familie Staal verheven tot onnavolgbare hoogte. In kleine observaties en haast terloopse details tekent zij een medogenloos portret van een man die - zonder ooit te twijfelen aan zijn eigen gelijk - zijn gezin te gronde richt.'

Sonja de Jong in (o.a.) het Haarlems Dagblad van 30 maart.

Lees meer

 

De Groene Amsterdammer

'Het lijkt bij eerste beschouwing een banaal drama, op de koers van de mensheid zal het uiteindelijk niets schelen. Maar dat is buiten de emotionerende kracht van het verhaal gerekend. Levens worden door moedwil en misverstand verwoest voordat ze goed en wel begonnen zijn. Bloedbanden blijken wurgkoorden te zijn. Een schijnbare biologische aberratie, de vijandschap tussen ouder en kind, worden gekoesterd en uitgebouwd tot een vendetta. Geestelijke verminking die tot geestelijke ontsporing leidt. Wat nog wel flonkert van liefde in dit boek is Entius' stijl. Die maakt het draaglijk om in het ondraaglijke gezelschap te verkeren van huistiran Kobe en zijn muizige vrouw Muis. Het is uitgebeend, repetetief proza dat de verstikking, de paniek en de angst binnen het gezin krachtig op de lezer overbrengt.'

Hassan Bahara in De Groene Amsterdammer van 19 mei 2011

Lees meer

 

logo

'Meesterlijk aan Het kabinet van de familie Staal is de ongenaakbare, droge stijl. Entius blonk in haar vorige drie romans ook al uit in onderkoelde zinnen en nuchterheid, maar deze keer voegt ze daar humor aan toe. Dat levert precies de juiste mix op om het boek, dat in essentie benauwend is door de verstikkende jeugd, flair en lucht te geven. De stijl verraadt misschien nog het meeste dat Mees wanhopig probeert anders naar haar ouders te kijken. Hoewel in een van haar dromen de angst voor haar vader nog levensgroot is, is die angst in wat ze schrijft bijna verdampt omdat ze kan zien wie hij werkelijk was. Zo schrijft ze dat alle privileges aan Kobe waren voorbehouden: "in je kruis krabben, tussen je tenen pulken, uit je neus eten, iets zeggen, schelden, negers voor aap uitmaken, gastarbeiders voor tuig, winden laten, hoesten, de hond schoppen; kortom al die dingen die een man echt groot maken." De ironie druipt eraf en dat bevrijdt.
Tegelijk toont de roman een zeker mededogen met het feit dat ieder mens tekortschiet: veel falen is herkenbaar. Hilarisch is het moment waarop de familie op vakantie met de caravan achter de auto voor een drukke rotonde nabij Turijn staat, moeder niet weet welke kant ze op moeten, ze uiteindelijk midden in Turijn rondrijden als een buitenlandse bezienswaardigheid, om na een paar uur rondzwerven weer op dezelfde rotonde uit te komen. Niemand kan voldoen aan Kobes eisen. De oudste dochter Do moet een moertje vasthouden wanneer vader weer eens onder de motorkap duikt, maar laat hem uit zenuwen vallen. Kobe kan niets aan anderen overlaten, zoveel is duidelijk. Maar twijfelen aan zichzelf of zijn verwachtingen bijstellen, daar begint hij niet aan, zodat hij steeds tegen dezelfde teleurstellingen aanloopt. Kobe werd als kind verafschuwd door zijn moeder. Entius weert psychologische duiding, maar uiteraard komt daar een deel van Kobes kinderlijke gedrag vandaan: hij kende geen liefde.'

Fleur Speet in De Morgen van 4 mei 2011

lees meer

 

logo Telegraaf

'Entius vlindert door een familieleven, raakt dat aan, toont de scheuren, maar legt niet uit. Het fragmentarische inzoomen op de verschillende stadia van een ploeterend en zwijgzaam naoorlogs gezin oogt autentiek, en zegt genoeg. Dat de schrijfster het gestorven broertje op gegeven moment een stem geeft, is een vondst.'

Lies Schut in De Telegraaf van 29 mei 2011

Lees meer

 

'Entius beschrijft prachtig hoe vader Kobe, 'de kleine man die dacht dat hij groot was', er de wind onder houdt en hoe moeder, 'Muis', haar eigen angst voor deze man op haar kinderen overbrengt. Het perspectief is dat van de jongste dochter, beschreven worden benauwde autoritjes, verziekte etentjes, verpeste vakanties. (...) Het kabinet van de familie Staal is een mooie, ontroerende roman over de onmacht van zowel de kinderen als de ouders, die alleen bij confrontaties tussen de familieleden uit de bocht vliegt.'

Irene Start in Elsevier van 26 maart 2011

Lees meer

 

'De sfeer is die van de spreekwoordelijke spruitjeslucht. Pas tegen het einde worden de clichés doorbroken. Dan zijn we getuige van een metverbaal vuurwerk geladen confrontatie waarin de dochters het tegen vader en moeder opnemen.'

Jaap Goedegebuure in Het Financieele Dagblad van 2 april 2011.

Lees meer

 

'Eigenlijk lijkt veel van wat verteld wordt op het eerste gezicht terloops, terwijl het in feite bijdraagt aan een comleet beeld. Tekst is nooit een doel op zichzelf maar een bouwsteen in het hele verhaal.'
Rob Schouten Trouw van 23 april 2011

lees meer

 

logoDeStandaard

'Het gezinsleven dat Yolanda Entius met prettige, laconieke pen beschrijft blijkt afschuwelijker dat de lezer na de eerste hoofdstukken vermoedt. (...) De opvoeding wordt clichématiger opgediend dan het verhaal verdient. Een kind met mazelen, ziek op de bank, vakantiestress op de ringweg rond Turijn, het spelletje ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet: verrassend zijn die ervaringen niet. Daardoor valt het wel sterker op dat de gebeurtenissen die er echt toe doen, de dood van de baby, seksueel misbruik door een huisvriend op de camping (...) juist niet beschreven worden. De herinneringen gaan kennelijk de fantasie te boven. En naarmate het boek vordert, weet je als lezer niet meer of dit 'reality' is, het leivelingswoord van Kobe, of fantasie.'

Maria Vlaar in De Standaard der Letteren van 15 juli 2011

lees meer

   

 

 

 

De pers over Het kabinet van de familie Staal
de Volkskrant 28 april 2011
Volkskrant

 

 

Article rank 4 May 2011 De Morgen DOOR FLEUR SPEET
E N T I U S Erfelijke last

Eigenlijk zouden ouders een diploma moeten halen voordat zij aan kinderen beginnen. In Het kabinet van de familie Staal, de vierde roman van Yolanda Entius, wordt een familiedrama opgeroepen dat deze verzuchting rechtvaardigt. De tirannie was gebouwd op woorden, klappen waren niet nodig.


Hoofdpersoon Mees Staal, Pimpelmees zoals zij zichzelf noemt, is 41 en bijna 12 weken zwanger. Haar kindje is misschien zo groot als een duim. Ze twijfelt of ze het wil houden en denkt terug aan haar jeugd en hoe ze geconditioneerd werd door haar ouders. De rondzingende vraag in de roman Het kabinet van de familie Staal, is in hoeverre Mees op haar moeder lijkt. Haar vader, Kobe, was een huistiran. Een kleine man die zichzelf opblies tot buitengewone proporties, zijn vrouw koeioneerde en zijn kinderen eronder hield. Huilen was bijvoorbeeld niet toegestaan. De tirannie was gebouwd op woorden, klappen waren niet nodig. Dat had vooral te maken met de moeder van Mees, Muis. Zij was de lakei van Kobe. Ze knipmeste voor hem, kon met haar ogen meer zeggen dan met woorden en voedde haar kinderen zoveel mogelijk buiten het zicht van haar echtgenoot op. Hoewel Mees – de jongste van de drie meisjes – het opstandigste en mondigste kind in de familie was, blijkt ze tijdens ruzies met haar vriend het gedweeë, meelijwekkende gedrag van haar moeder te kopiëren. Daardoor krimpt ze ineen van schaamte en afschuw. De gedachte wordt nergens expliciet gemaakt, maar het is duidelijk dat Mees worstelt met het idee dat ze haar kind zal beladen met deze erfelijke last.
Meesterlijk aan Het kabinet van de familie Staal is de ongenaakbare, droge stijl. Entius blonk in haar vorige drie romans ook al uit in onderkoelde zinnen en nuchterheid, maar deze keer voegt ze daar humor aan toe. Dat levert precies de juiste mix op om het boek, dat in essentie benauwend is door de verstikkende jeugd, flair en lucht te geven. De stijl verraadt misschien nog het meeste dat Mees wanhopig probeert anders naar haar ouders te kijken. Hoewel in een van haar dromen de angst voor haar vader nog levensgroot is, is die angst in wat ze schrijft bijna verdampt omdat ze kan zien wie hij werkelijk was. Zo schrijft ze dat alle privileges aan Kobe waren voorbehouden: "in je kruis krabben, tussen je tenen pulken, uit je neus eten, iets zeggen, schelden, negers voor aap uitmaken, gastarbeiders voor tuig, winden laten, hoesten, de hond schoppen; kortom al die dingen die een man echt groot maken." De ironie druipt eraf en dat bevrijdt.
Tegelijk toont de roman een zeker mededogen met het feit dat ieder mens tekortschiet: veel falen is herkenbaar. Hilarisch is het moment waarop de familie op vakantie met de caravan achter de auto voor een drukke rotonde nabij Turijn staat, moeder niet weet welke kant ze op moeten, ze uiteindelijk midden in Turijn rondrijden als een buitenlandse bezienswaardigheid, om na een paar uur rondzwerven weer op dezelfde rotonde uit te komen. Niemand kan voldoen aan Kobes eisen. De oudste dochter Do moet een moertje vasthouden wanneer vader weer eens onder de motorkap duikt, maar laat hem uit zenuwen vallen. Kobe kan niets aan anderen overlaten, zoveel is duidelijk. Maar twijfelen aan zichzelf of zijn verwachtingen bijstellen, daar begint hij niet aan, zodat hij steeds tegen dezelfde teleurstellingen aanloopt. Kobe werd als kind verafschuwd door zijn moeder. Entius weert psychologische duiding, maar uiteraard komt daar een deel van Kobes kinderlijke gedrag vandaan: hij kende geen liefde.
De gevolgen hiervan zijn voor de kinderen. De middelste, de mooiste, raakt er volledig van in de war en moet worden opgenomen. Dan komt uit dat de meisjes door de enige vriend van hun vader seksueel misbruikt zijn, iets wat Kobe de opmerking ontlokt dat ze het er dan zelf wel naar gemaakt zullen hebben. Hij kan niet verkroppen dat zijn enige vriend hem ontrouw is geweest. Tegelijk blijft in het midden hoe onschuldig Kobe zelf zijn lievelingsdochter aanraakte. Net zoals onduidelijk blijft of hij zijn eerste kind, een zoontje dat een huilbaby was, gewurgd heeft of dat het aan wiegendood is overleden. Het zijn onderdrukte insinuaties, die de kinderen voorgoed hebben getekend. Nergens werd er over gesproken, waardoor alles kon gaan broeien. Voor de middelste dochter betekende dit dat ze de geheimen ging invullen met gruwelen en stemmen. Mees kreeg ook een tik van de fantastische molen, zij bezoekt denkbeeldig haar dode, inmiddels volwassen broer in het Märklintreinenlandschap van haar vader. Dat biedt troost. Het is de enige troost die ze kan krijgen. Haar ouders verbreken ieder contact met de kinderen nadat Mees op 16-jarige leeftijd opstandig is geworden. Jaren later, als haar vader allang dood blijkt, zoekt de moeder op zo'n rare manier toenadering, dat hun relatie definitief onmogelijk wordt. Waarschijnlijk had Mees met haar eigen kind een herkansing gekregen om haar pijn te verzachten en haar blik op het verleden te veranderen, maar uit angst voor het menselijk falen komt ze niet zover. Wat dit boek een slot geeft als een gevaarlijk uitroepteken, een paukenslag.


Haarlems Dagblad (en andere kranten) 30 maart 2011

Volkskrant


De Groene Amsterdammer 19 mei 2011
Volkskrant

 

Telegraaf van 20 mei 2011
Volkskrant

 


Elsevier 26 maart 2011
Elsevier

 


Trouw 23 april 2011
Trouw

Trouw

 

 

De pers over Het kabinet van de familie Staal
Margriet 30 maart 2011
Margriet

 


Het Financieel Dagblad 2 april 2011
Het Financieele Dagbald

 

Belang van Limburg 25-06-11

De invloed van het gezins- en familieleven in al zijn facetten is een klassiek thema in de literatuur. We selecteerden vier boeken met liefdevolle, vrolijke, afwezige, tirannieke ouders (en hun kinderen) in de hoofdrol.

Tekst: Diane Broeckhoven

Dit boek zou je van begin tot eind kunnen lezen met een glimlach, vanwege de geestige stijl. Maar de familiegeschiedenis zelf, opgetekend vanuit de optiek van de zwangere Mees, de jongste van drie dochters, doet je het lachen al snel vergaan. Vader Kobe is een huis-tiran, moeder Muis zijn volgzame slavin die haar kinderen zo veel mogelijk buiten zijn blikveld opvoedt en altijd partij voor haar man kiest. Eenmaal volwassen worden de dochters meedogenloos uit het leven van hun ouders geschrapt. Twee drama's bepalen voor altijd het leven van dit bizarre gezin: de mysterieuze dood van de eerstgeboren zoon en het misbruik van de kleine meisjes door Kobes enige vriend Jan. Ze zullen het er zelf wel naar gemaakt hebben, is vaders conclusie. Een adembenemende roman over de levenslange gevolgen van een emotieloze opvoeding. Een aanrader.
Het kabinet van de familie Staal,
Yolanda Entius, Cossee, 222p, 18,90 euro

De Limburger 18-05-11

Mussen

door Koen Eykhout

LENGTH: 488 words


Kreek Daey Ouwens zegt het zo in een gedicht: 'Over de tafel valt onophoudelijk het licht van de lamp/ kinderen spelen als mussen aan een venster/niemand vermoedt welk lot hen wacht.'
In Het kabinet van de familie Staal van Yolanda Entius (1961) zijn die mussen Do, Ilse en Mees (vogel!), drie zussen uit een vreselijk gezin.
Als de roman opent is Mees 41. Ze blikt terug op de ruïnes van een ongelukkig gezin. Tolstoj schreef dat gelukkige gezinnen op elkaar lijken en dat elk ongelukkig gezin ongelukkig is op zijn eigen wijze. Dat Entius meesterlijk een gezin kan observeren en uittekenen, wisten we al uit Alleen voorhelden (2008) en De gelukkigen (2010), maar nu blijkt ze dat arendsoog ontwikkeld te hebben in het gezin van haar jeugd, zo lezen we in interviews.
Uiteraard hoeft dat geen rol te spelen in een fictief verhaal, maar dat doet het hier wel. Tot halverwege het boek gaat de roman over een Terror roman over een Terror Jaap-vader, genaamd Kobe, zijn angstig grijzig vrouwtje Muis, en hun drie dochters, die bang zwijgend, roerloos op hun kamer, elke dag de thuiskomst van vader afwachten. Geraas, getier en gebral is hun deel.
Moeder vermoedt - of weet? - dat hij hun enige zoontje als baby gesmoord heeft, vanwege het gehuil van het kind. Het verzwijgen van dit geheim hangt als een slagschaduw boven het inktzwarte jarenzestiggezin, waar zwijgen de code is en stilte de norm. Entius tekent hun woonkamer als een huiveringwekkende, centrale post: een stoel bij het raam met een breiende moeder, het haar in een wrong, de vensterbank met begonia en Kaaps viooltje, een salontafel met radiobode, asbak en een glas sigaretten, daarnaast fresia's in een vaasje. Uit de Philips-radio klinkt een zangeres die zingt van brandend zand.
Elk detail is veelzeggend en onheilspellend.
Maar dan: halverwege het verhaal kantelt het. Het bange, volgzame vrouwtje blijkt minder slachtoffer danwe dachten en de brute vader blijkt als jongen zijn eigen droomwereld te hebben gehad.
Kortom, Entius Kortom, Entius vraagt om begrip.
Het valt niet mee om dat op te brengen.
Seksueel misbruik van de dochters speelt een rol - een van de drie is opgenomen in een inrichting - en nog wijzen vader en moeder elke verantwoordelijkheid af. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze opmerkelijke wending van doen heeft met de gezinssituatie van de schrijfster zelf. Ze heeft al jaren geen contact meer met haar moeder, die zelfs naliet de kinderen het overlijden van hun vader te melden. Dat non-fictionele in een fictief verhaal maakt het misschien nog deerniswekkender dan het al is. Het kabinet van de familie Staal zegt wat er gebeurt als je niets mag zeggen. Dat de schrijfster ervan hiermee ook een signaal aan haar eigen familie wil geven, doet daar niets aan af. Er zijn meer van die families.
Yolanda Entius - Het kabinet van de familie Staal. 222 blz. Cossee.
Prijs 18,90 euro.

Leeuwarder Courant 18-05-11
Tirannieke vader

BYLINE: ANDRÉ KEIKES

LENGTH: 214 woorden

Yolanda Entius - Het kabinet van de familie Staal Cossee, Amsterdam; 222 blz., EUR18,90 Soms komen er gruwelijke Soms komen er gruwelijke verhalen naar buiten van gezinnen waar vaders een waar schrikbewind voerden en moeders passief bleven of hun man zelfs steunden. In haar roman 'Het kabinet van de familie Staal' voert Yolanda Entius zo'n tirannieke vader op in de persoon van Kobe, een kleingeestige, statusgevoelige burgerman, die alleen gelooft in alles wat 'echt' is, reality in zijn woorden. Zijn serviele echtgenote Muis durft op geen enkele manier tegen hem in te gaan en heeft een dagtaak aan het overbrengen van die angst op haar dochters, van wie Mees, de vertelster van het verhaal, het vaakst zijn doelwit is. De gevolgen zijn enorm.
Entius schrijft gedreven over alle narigheid die de vrouwen wordt aangedaan. Als dochter Ilse lesbisch blijkt te zijn, later in een psychiatrisch wrak verandert en een zelfmoordpoging doet, oma dement is en buurman Jan een pedofiel, stapelt ze echter zo veel leed, dat je haast de neiging krijgt te gaan lachen. In de soms uiterst gedetailleerde beschrijvingen en wijdlopige dialogen valt Entius' verleden als schrijfster van filmscenario's te herkennen. Het is wel jammer dat de romanlezer daarmee veel verbeeldingsvrijheid wordt ontnomen.